Jakość

EVER CATERING kładzie szczególny nacisk na zapewnienie najwyższej jakości usług, wdrażając ich realizacje zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

 

O jakości naszych usług świadczą certyfikaty i polisy:
  • Certyfikat ISO 9001:2008,
  • Certyfikat HACCP,
  • Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP),
  • Dobra Praktyka Higieniczna(GHP),
  • Certyfikat programu Gwarant Czystości i Higieny,
  • Polisa OC na kwotę 10 000 000zł.